woensdag 13 januari 2016

Een rapport om trots op te zijn!

Pdf-rapport van een checklist

Van iedere checklist in Digitale Checklisten kan met een druk op de knop een volledig rapport worden gemaakt. Het rapport bevat alle informatie uit de checklist zoals antwoorden, opmerkingen, foto's en constateringen (taken en overtredingen).


How to-video 'Hoe vraag ik een rapport op?'.Nieuw ontwerp


mr. Sakina Kodad: "Een 9".
Het automatische rapport van een checklist bespaart gebruikers van Digitale Checklisten veel administratieve rompslomp. Dat de pdf belangrijk is voor gebruikers blijkt ook steeds weer uit alle wensen en ideeën over het rapport. Omdat we graag willen dat onze gebruikers hun werk zo goed mogelijk kunnen doen verwerkten we de afgelopen weken de nieuwe ideeën onder het motto 'Een rapport om trots op te zijn!'.

Frontend-specialist Victor Gras sprak uitvoerig met onze accountmanagers om alle wensen van gebruikers in kaart te brengen. Zijn opdracht was even uitdagend als lastig. Maak een strak design voor de pdf en zorg dat het voor alle doeleinden van DC-gebruik geschikt is. 

De Legal Counsel van Digitale Checklisten, mr. Sakina Kodad, had een paar eisen aan de inhoud van het rapport. "Veel gebruikers van Digitale Checklisten controleren op naleving van wetgeving. De laatste jaren ontwikkelde zich een vaste lijn in de jurisprudentie over de inhoud van controlerapporten", zegt de hoofdjuriste. "Niet alle in de rechtspraak geformuleerde eisen zijn verplicht, maar ze dragen wel bij aan betrouwbaar juridisch document", legt Kodad uit. "Ik ben dan ook zeer te spreken over het nieuwe rapport en geef het een 9". Op onze vraag waarom het rapport niet de allerhoogste score krijgt antwoordt mr. Kodad: 'de professionaliteit van onze gebruikers zorgt ervoor dat het eindresultaat een 10 is".

Een overzicht van de wijzigingen


Titelpagina


De titelpagina is opnieuw ontworpen en toont het veranderde lettertype en de nieuwe layout.

Oud - NieuwInhoudspagina


De gestippelde verbindingslijn is verdwenen en de inhoudspagina begint standaard op pagina 3.

Oud - NieuwSamenvatting


De pagina Samenvatting heeft een nieuw ontwerp en de onderdelen Overtredingen en Taken staan op een nieuwe pagina (zie onder Constateringen).

Oud - Nieuw
Constateringen


Het overzicht van taken en overtredingen (constateringen) is verplaatst van de pagina Samenvatting naar aparte pagina's. Een pagina met openstaande overtredingen, een pagina met opgeloste overtredingen en een overzicht van openstaande taken.
Oud - Nieuw


Checklistvragen en antwoorden


In de weergave van vragen en antwoorden voerden we meerdere wijzigingen door. Een belangrijke aanpassing is een duidelijker onderscheid tussen de vraag en de door de gebruiker toegevoegd informatie. De toegevoegde antwoorden, opmerkingen en foto's komen in het nieuwe design meer naar voren. Eerder gegeven antwoorden zijn voorzien van een zogenaamde timestamp met datum, tijdstip en persoon.

Oud - Nieuw


Vragen?


Heb je vragen over deze blog of over Digitale Checklisten reageer dan via het forum onder deze blog of mail naar info@digitalechecklisten.nl. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten