maandag 1 juni 2015

Nieuwe menubar

Nieuwe menubar en aanpassingen kalender


In een nieuwe release kregen de gebruikers van Digitale Checklisten de beschikking over de volgende nieuwe en aangepaste functionaliteiten.


Menubar

Icoon van de menubar
Icoon menubar
De menubar van dossiers en checklisten wijzigt van losse buttons naar een lijst met de mogelijke opties. In de lijst staat de mogelijkheid om de status van een dossier of checklist te wijzigen -  bijvoorbeeld het afronden van een dossier - en de mogelijkheden om een checklist te verplaatsen of te verwijderen.

Voor de nieuwe menubar koos Digitale Checklisten het herkenbare icoon van drie onder elkaar geplaatste blokjes zoals bijvoorbeeld Google gebruikt voor applicaties als Google docs en Google drive. Klik op het icoon om de keuzelijst te openen en kies de gewenste optie uit de lijst om toe te passen op het dossier of de checklist.

Checklist met uitgeklapte menubar
Een checklist met de nieuwe keuzelijst van de menubar.


Kalender

Kalender met werkvoorraad
Kalender met werkvoorraad
De kalender toont de ingeplande checklisten en taken. Deze werkvoorraad verschijnt ook in een lijst onder de kalender. De lijst toont vanaf de huidige dag tot en met de resterende dagen van de maand al het geplande werk. Van alle onderwerpen die je inplant zie je direct welke checklist en welk dossier erbij horen.

Klik in de kalender op een ingeplande checklist om deze te bekijken. Klik vervolgens op de checklistnaam om de checklist te openen en direct aan de slag te gaan.

Via de knop 'Inplannen' krijg je onder de kalender een lijst met al jouw checklisten zonder datum. Je kan per checklist bepalen of en wanneer je deze checklist wilt uitvoeren door het datumveld in te vullen. De checklist komt direct in de kalender. Op deze manier plan je eenvoudig je openstaande taken en hou je overzicht in al je lopende werkzaamheden.


PDF-rapport

Antwoordgeschiedenis bij een checklistvraag in het rapport
Checklistvraag met antwoord-geschiedenis in pdf-rapport
Digitale Checklisten geeft van iedere checklist een volledig pdf-rapport. Het rapport kan bijvoorbeeld een projectplan, een rapportage van een uitgevoerde audit of een controlerapport zijn. Het rapport bevat alle vragen met alle antwoorden, opmerkingen en foto's van de bewerkte checklist en een verwijzing naar het gecontroleerde interne of wettelijke voorschrift.

In de nieuwe versie van Digitale Checklisten geeft het rapport naast het laatste antwoord op een vraag ook de eerder gegeven antwoorden op die vraag. Per antwoord toont het rapport op welke datum, op welk tijdstip en door wie het antwoord is gegeven. Na het afronden van een checklist geeft het controlerapport daarmee alle geschiedenis van de antwoorden.How to-video over het aanmaken van een pdf-rapport


Vragen?

Heb je vragen over deze blog of over Digitale Checklisten reageer dan via het forum onder deze blog of mail naar info@digitalechecklisten.nl. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten